Praktisk brug af Stalosan i svinestalde

Farestalden: 
Efter vask til udtørring og desinfektion evt. med blæser eller mini, inden indsættelse af søer til faring. Ved vask kastes smittetrykket rundt i staldafsnittet, derfor er dæmpning af smittetrykket både dræbende og hæmmende (Norm Miner). Ved faring evt. ”panering” af smågrise (undtagen hoved pga. toksicitetstest omkring øje-irritation) for udtørring, PH-neutral desinfektion af hud og navlestreng (reduktion af senere navlebrok). HVIS IKKE: Efter faring evt. Stalosan (3 – 4 store  håndfulde i smågrisehulerne evt., sammen med andet strøelse hvor grisene isoleres (evt. med plader eller lignende), mens stien rengøres efter faring (efterbyrd, dødfødte grise mv.).

Til dagligt i farestierne under søerne (evt. miniput) mod f.eks. coliinfektion via beskidt yver, og evt. yversvamp hos gode diegivende søer mv. I smågrisehuler og hvis der er fast-/ og spaltegulv, skal der udtørres/desinficeres på fast gulv, så smågrisene lærer at svine på spalterne. Dette kan lette arbejdet både i farestierne og senere i fravænnings-/klimastalde, når grisene sviner de rigtige steder.
For dæmpning af smittetryk bruges Stalosan under soen, når den sviner med drikkevandet, bl.a. fordi Stalosan stadig er aktivt, selv når det er gennemblødt.

Drægtighedsstalden/løbeafdeling:
Hvis der bruges orner, og der er fuldspalter eller fast gulv, kan Stalosan reducere skridskader (DLG Tyskland) på både søer og orner med 50 – 100% ved brug, selv ved gennemvådt Stalosan på gulvene. Her vil blæseren være ideel til større områder + miniput til efterdosering, ved flere orne besøg mv.
 
Fravænning/klimastalde:
Efter evt. vask (dette er ikke altid muligt pga. pres på belægningen, i så fald fjerner man bare de fysiske gødningsrester og blæser så Stalosan inden indsættelse af nye grise.

  • Dosering: 3 dage i træk, eller efter behov).
  • Normalt blæses Stalosan F til udtørring og desinfektion (Norm Miner) 1 gang om ugen med forebyggende effekt, evt. 2 gange ved forhøjet smittetryk (coliforme, mv.). Dette gøres under hele forløbet.

Her skal der fokuseres - hvis grisene sviner de forkerte steder, doseres Stalosan efter behov, til grisene har lært det (forbeholdt kuldenedslag fra ventilation mv.) Dette gøres bedst med blæseren ved store områder. Ved lokale steder bruges miniputten.

Ungsvinestald/slagtesvinstald:
Efter vask (se fravænning mv.) udblæses Stalosan inden indsættelse af grise og derefter 1 – 2 gange efter behov/smittetryk (f.eks. lawsonia 3 – 4 uger 2 gange/uge, derefter 1 gang forebyggende, til dyrene har passeret lawsoniaens store smittegennemslag hos 30 kg grise, som er ca. 15 – 20 dage efter flytning.)
Er der kraftig (mycoplasma) ledbetændelse har Stalosan også haft god effekt i mange besætninger.

Det er altid en god ide at bruge Stalosan ved flytning af dyr, idet smittetryk og stres kan udløse skadevolder i staldene (coli, lawsonia mv.)
Gangene i staldene er den hyppigste smittevej. Hvis der ikke hele tiden er fokus på smittevejenes ABC, kan dette give store management-problemer med styring af smittetryk (transport den rigtige vej fra små dyr mod store).