Stalosan F til Kvæg

Der er konstateret god effekt af Stalosan F ved mange problemer, både når problemerne skyldes bakterier, og når de skyldes visse parasitter. Bl.a. kan nævnes mastitis, forhøjede celletal, klovbrandbylder, diarre samt for høj koncentration af ammoniak i staldområdet.

Hos kvæg strøs Stalosan F der, hvor dyrene lægger sig, især under yveret og på fugtige steder. I sengebåse og bindestalde strøs især i lejets bagerste del, ved krybben samt ved grebning m.m. I dybstrøelsesstalde strøs direkte ovenpå eksisterende måtte, især hvor dyrene lægger sig. I kalvebåse strøs i hele området.

Halmen holder sig mere frisk ved brug af Stalosan F, hvorved halmforbruget typisk nedsættes med 10-15%. Desuden reduceres antallet af fluer ganske væsentligt ved brug af Stalosan F mindst 1 gang om ugen. Bemærk i øvrigt om udbyttet på jorden, der gødes fra stalde med konsekvent brug af Stalosan F, ændres til det bedre.

Stalosan F Doseringsvejledning kvæg

Liggeområder/sengebåse
Anvendes dagligt med 50-100 g/m2 så jævnt som muligt i yverområdet/bagerste del af lejet. Stalosan kan blandes med strøelsen i strømaskinen inden udlægning, hvis der kan opnås en tilpas jævn fordeling af produktet. Hvis der ses ujævn fordeling, anbefales det at strø Stalosan F ud manuelt. En ujævn fordeling af produktet i liggeområderne vil mindske effekten af Stalosan. Ved køer på dybstrøelse anvendes Stalosan ovenpå strøelsen i doser svarende til ca. 100 g/m2 dagligt eller så ofte som muligt.

Kalvebokse/enkeltbokse/kalvehytter
Anvendes ugentligt med 100 g/m2 så jævnt som muligt ovenpå strøelsen. Anvend ekstra Stalosan, gerne dagligt på områder med synlig gødning/diarré for at reducere smitterisikoen. Produktet kastes gerne mod strøelsen/inventar for at få en opstøvning, som sikrer effektiv fordeling.

Fællesbokse/større kalve, over tre måneder
For optimal smittebeskyttelse mod skadelige miljøbakterier anbefales ugentlig behandling af strøelsesmåtten. Produktet kastes gerne mod strøelsen og inventar, dette er med til at give produktet større virkeområde.

Stalosan forbrug til kvæg

Doseringen er i alle tilfælde 50 g/m2 pr. uge. 

Senge- og bindestalde: 

Det forudsættes, at der behandles et areal på ca. 1,8 m2. Første uge strøs de første 3 dage, herefter 51 uger 1 gang pr. uge.

Første uge 1,8 m2 x 3 behandlinger. 5,4 m2 
51 uger 1,8 m2 x 51 uger. 91,8 m2
Antal m2 i alt pr. år pr. ko. 97,2 m2.
Forbrug om året 97,2 m2 x 50 g. ca. 5 kg.

Dybstrøelsesstalde: 

Der regnes med et hvileareal på 5,5 m2 pr. ko. De to første uger strøs ca. 6 gange alt efter forholdene, herefter 50 uger 1 gang pr. uge.

2 første uger 5,5 m2 x 6 behandlinger 33 m2.
50 uger 5,5 m2 x 50 uger. 275 m2
Antal m2 i alt pr. år pr. ko. 308 m2.
Forbrug om året 308 m2 x 50 g. ca. 15,5 kg.

Problemløsning i kvægstald

Vi bidrager med viden og faglig backup hos alle kunder, som vælger Stalosan F som problemløser i deres husdyrproduktion.

Med korrekt og vedvarende brug vil man som landmand altid opnå en positiv effekt, som overgår omkostningerne ved produktet.

Staldmiljø og sundhed - kvæg

Stalosan F fjerner de giftige og ildelugtende gasser fra ammoniak og svovlbrinte.

Læs mere om Ammoniak 
Læs mere om pH-værdi
Læs mere om Udtørring

Cow In Barn

Læs også Stalosan F brochuren