Stalosan i hestestalden

I hestestalden bør Stalosan F spredes mindst en gang om ugen - på hele gulvet og i særdeleshed på våde, fugtige områder og langs kanter.

Der er konstateret god effekt af Stalosan F ved mange problemer, både når problemerne skyldes bakterier, og når de skyldes visse parasitter. Bl.a. kan nævnes sur stråle, muk i kodebøjningen, visse former for hoste samt for høj koncentration af ammoniak i staldområdet.

Stalosan F kan også bruges som tørt "hovbad". Hvis der er mange heste, er det en fordel at drysse en sæk Stalosan F á 15 kg på en skummåtte ( f.eks. en Alflex-måtte) og lade hestene gå igennem dette 1-2 gange om ugen.

Halmen holder sig mere frisk ved brug af Stalosan F, hvorved halmforbruget typisk nedsættes med 10-15%. Desuden reduceres antallet af fluer ganske væsentligt ved brug af Stalosan F mindst 1 gang om ugen. Bemærk i øvrigt om udbyttet på jorden, der gødes fra stalde med konsekvent brug af Stalosan F, ændres til det bedre.

Stalosan doseringsvejledning til heste

Når man starter med at bruge Stalosan F, strøs det 1 gang dagligt i 3 dage, herefter konsekvent 1-2 gange om ugen. Ved et alvorligt, akut problem kan Stalosan F, efter at dyrlægen har ydet akut behandling, strøs 1 gang dagligt i 8 dage, herefter konsekvent 1-2 gange om ugen for at holde smittetrykket nede. 

Doseringen er altid 50 g/m², men det kan være af stor værdi at koncentrere sig om de kritiske punkter i stalden. For at få fuld valuta for pengene er det vigtigt at bruge Stalosan F konsekvent 1-2 gange om ugen for at holde smittetrykket nede, også i de perioder, hvor der ikke er akutte problemer. I bokse strøs Stalosan F ovenpå den eksisterende måtte og i spiltove især i den bagerste ende, langs kanter samt hvor der er fugtigt.

Forbruget af Stalosan F er typisk 12½ -25 kg Stalosan F pr. hest om året.

Stalosan problemløsning i hestestalde

Vi bidrager med viden og faglig backup hos alle kunder, som vælger Stalosan F som problemløser i deres hesteboks.

Med korrekt og vedvarende brug vil man som kunde altid få en positiv effekt, som overgår omkostningerne ved produktet.

Stalosan F over 50 års jubilæum. Der findes derfor stor erfaring og viden om sygdomsbekæmpelse med Stalosan F.

Muk Sur stråle

Stalosan Horse