Stalosan til fjerkræ

Stalosan® F

Stalosan F har mange fordele i fjerkræproduktioner, bl.a. kontrol af forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer og neutralisering af skadelige stoffer i strøelse og luft. Mange fjerkræproducenter har, af praktiske årsager, svært ved at udlægge Stalosan F pulver ugentligt.
Derfor har vi nu udviklet et helt nyt koncept for Stalosan F, hvor produktet sælges som granulat i en størrelse på 2-5 mm. Hermed introducerer vi ”depotprincippet”, hvor Stalosan F frigives over længere tid fra granulatet og giver en vedvarende og konstant beskyttende effekt.
Studier har vist, at én udlægning af Stalosan F under strøelsen, inden indsætning af f.eks. slagtekyllinger, giver tilstrækkelig effekt og beskyttelse til hele produktionsrotationen. Her blev det samtidigt påvist, at Stalosan F var i stand til at opretholde en løs og tør strøelse i alle uger.

Anvendes med 250-500 g/m2.
Minimerer risikoen for salmonella.

Stalosan® B

Hygiejnemiddel i pulverform, som kan anvendes i økologiske husdyrproduktioner. Giver vedvarende smittebeskyttelse og forbedrer staldmiljøet.

• Sammensat af specielle aktivstoffer, som efterligner den
veldokumenterede effekt af Stalosan F.
• Højt indhold af syremineraler (pH=3), som nedbryder ammoniak og styrker dyrenes forsvar mod infektioner.
• Modvirker ophobning af skadelige kemiske affaldsstoffer i staldmiljøet, som ellers kan øge sygdomsfrekvensen.

BRUG
Fjerkræ: Ovenpå strøelsen en gang om ugen med speciel fokus på fugtig eller nedbrudt strøelse under drikke- og foderlinjerne. Kan anvendes ugentlig i redekasser.

Nettovægt: 15 kg

Doseringsvejledning fjerkræ

Når man starter med at bruge Stalosan F, strøs det 1 gang dagligt i 3 dage, herefter konsekvent 1-2 gange om ugen. 
Ved et alvorligt akut problem kan Stalosan F, efter at dyrlægen har ydet akut behandling, strøs 1 gang dagligt i 8 dage, herefter konsekvent 1-2 gange om ugen for at holde smittetrykket nede. 

Doseringen er altid 50 g/m²,men det kan være af stor værdi at koncentrere sig om de kritiske punkter i stalden. For at få fuld valuta for pengene er det vigtigt at bruge Stalosan F konsekvent 1-2 gange om ugen for at holde smittetrykket nede, også i de perioder, hvor der ikke er akutte problemer.

Stalosan F strøs direkte ovenpå den eksisterende halm/gødningsmåtte og især langs kanter samt hvor der er fugtigt. Dette kan evt. gøres ved den daglige gennemgang af flokken.

Problemløsning i fjerkræstald

Vi bidrager med viden og faglig backup hos alle kunder, som vælger Stalosan F som problemløser i deres husdyrproduktion.

Med korrekt og vedvarende brug vil man som landmand altid få en positiv effekt, som overgår omkostningerne ved produktet.

Husmiljø og sundhed hos fjerkræ

 Stalosan F har mange fordele i fjerkræproduktioner, som bl.a. inkluderer kontrol af forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer og neutralisering af skadelige stoffer i strøelse og luft.  Således har en ugentlig dosering af Stalosan F gentagne gange vist, at kunne kontrollere typiske skadelige mikroorganismer som fx. coccidier, salmonella, kampylobakter, aspergillus og blodmider. Samtidigt er der påvist en betydelig forbedret kvalitet af strøelsen, som øger holdbarheden og opretholder en løs og tør strøelse. 

Stalosan F fjerner de giftige og ildelugtende gasser fra ammoniak og svovlbrinte.

Læs mere om Ammoniak 
Læs mere om pH-værdi
Læs mere om Udtørring

Stalosan Poultry

Dødelighed fjerkræstald

 

Kalkunhuse med og uden Stalosan F behandling

Afprøvningen er foretaget på i alt ca. 80.000 kalkuner. Dødeligheden var i kontrollen 7.0% og for de Stalosan F behandlede dyr 4,8%. Ammoniakfordampningen blev ligeledes reduceret betydeligt.

Ammoniakfordampning Fjerkræ