Stalosan F til får og geder

Stalosan F til får

Til får strøs Stalosan F direkte på halmen, hvor denne er under tag/halvtag. Det er især vigtigt, når fårene skal læmme.

Der er konstateret god effekt af Stalosan F ved mange problemer, både når de skyldes bakterier og visse parasitter. Bl.a. kan nævnes coccidiose, ledbetændelse, hudproblemer og fluer.

Da Stalosan F indeholder kobber, bør fårene altid fodres, før Stalosan F strøs. Efter mange års brug er der ikke fundet tilfælde af kobberforgiftning pga. Stalosan F.

 

Stalosan F til geder

En gang om ugen strøs Stalosan F med den anbefalede doseringsmængde i gedestalden, og hvor kiddene opholder sig. Det kan også bruges som fodbad ved indgangen til gedestalden for at undgå smitte i staldene.

Udover de forventede fordele såsom binding af ammoniak og et mere tørt miljø har brugen af Stalosan F fået en ekstra betydning i forbindelse med forebyggelse af yverbetændelse hos malkegederne. Gulvet, som er belagt med strå eller bark, er mere tørt og derved reduceres effekten af bakterier og parasitter, og samtidig er dette medhjælpende til at forebygge yverbetændelse og forbedre klovsundheden.

Endvidere reduceres antallet af fluer betragteligt, og derfor kan dette produkt også bruges i malkeskuret til bekæmpelse af fluer.

Stalosan F er et ideelt produkt til at forbedre miljøet for gedebesætninger og de medarbejdere, som arbejder i besætningerne.

Stalosan F doseringsvejledning til får og geder

Når man starter med at bruge Stalosan F, strøs det 1 gang dagligt i 3 dage, herefter konsekvent 1-2 gange om ugen. Ved et alvorligt, akut problem kan Stalosan F, efter at dyrlægen har ydet akut behandling, strøs 1 gang dagligt i 8 dage, herefter konsekvent 1-2 gange om ugen for at holde smittetrykket nede.

Doseringen er altid 50 g/m², men det kan være af stor værdi at koncentrere sig om de kritiske punkter. For at få fuld valuta for pengene er det vigtigt at bruge Stalosan F konsekvent 1-2 gange om ugen for at holde smittetrykket nede, også i de perioder, hvor der ikke er akutte problemer.

Stalosan F problemløsning - får/geder

Vi bidrager med viden og faglig backup hos alle kunder, som vælger Stalosan F som problemløser i deres husdyrsproduktion.

Med korrekt og vedvarende brug vil man som landmand altid få en positiv effekt, som overgår omkostningerne ved produktet.

Stalosan F staldmiljø - får

Stalosan F fjerner de giftige og ildelugtende gasser fra ammoniak og svovlbrinte.

Læs mere om Ammoniak 
Læs mere om pH-værdi
Læs mere om Udtørring

Sheep Image