Stalosan F - ingen skadelige effekter

Stalosan F skader ikke mennesker og dyr. Af hensyn til finere støvpartikler, som kan virke irriterende, anbefales det dog at bære støvmaske ved støvende arbejde som f.eks. udblæsning.

Der er udført toksikologiske undersøgelser af Stalosan F for at afklare påvirkningen af hud, øjne, luftveje og mave-/tarmsystem. Alle tests er godkendt af den amerikanske registreringsmyndighed EPA.

RESUMÈ AF TOKSICITETSSTUDIER


Toksikologitest:

Ingen skadelig effekt ved kontakt med huden 
Ingen skadelig effekt på mave-/tarmkanal  
Ingen skadelig effekt af luftvejene 
Ingen irritation af hud  
Mild irritation af øjne  
Ingen overfølsomhedsreaktion 

 
Toksicitetsundersøgelser for organismer, som lever i vand
Det uafhængige testlaboratorium Eurofins har foretaget akutte toksicitetsundersøgelser af Stalosan F overfor organismer, som lever i vandmiljøet.  

Resultatet var meget positivt, idet Stalosan F absolut ingen skadelig effekt har på organismer, som lever i vand.