Sodeksem

Sodeksem er en hudinfektion hos svin, der forårsages af bakterien Staphylococcus hyicus (S. hyicus). Det er den hyppigste hudinfektion hos svin og rammer især pattegrise og smågrise. 

Man skal være opmærksom på, at der hyppigt ses resistens overfor de mest anvendte antibiotika. Derfor bør valget af antibiotika afhænge af resultatet af en resistensundersøgelse.

Da sodeksem er en smitsom sygdom, og bakterien kan overleve længe i staldmiljøet, er det vigtigt med en god hygiejne i de ramte staldafsnit, herunder vask og desinfektion mellem holdene. I besætninger med problemer bør kuldvis indsættelse i fravænningsstierne overvejes. Isolering af syge dyr medvirker til at mindske smitteoverførslen til raske dyr.