Rotavirus

Infektion med rotavirus er vidt udbredt i svineproduktionen - ofte er det hele kuldet, der angribes

Sygdommen ses primært hos spædgrise fra 2 dages alderen. Her ses et alvorligt forløb med vandig diarré og til tider høj dødelighed.

Ved 2-3 ugers alderen kan ses en mælket/pastaagtig diarré forårsaget af rotavirus.

Dødeligheden er lav, men ofte angribes næsten hele kuldet.

Efter infektion med rotavirus kan grisene blive utrivelige, men i de fleste tilfælde vil grisene kun have en kortvarig periode med nedsat tilvækst.

Virus spredes med gødning, og rotavirus er meget modstandsdygtigt overfor udtørring og de mest almindelige desinfektionsmidler.

Dødeligheden er lav, men der kan forventes en ringere tilvækst og en del utrivelige grise efter udbrud af rotavirus.

Forebyggelse af rotavirus er baseret på immunisering af grisene via råmælken samt ved en god hygiejne og godt nærmiljø i farestierne.

Stalosan F er effektivt i bekæmpelsen af Rotavirus i stalden.