MRSA i svinebesætninger

MRSA er en forkortelse af Methicillinresitente Staphylococcus aureus. Det er en Stafylokoktype, som er resistent overfor visse typer antibiotika.

Bakterien giver ikke sygdomsproblemer hos svin, ligesom kødet fra grisene ikke udgør en risiko for forbrugerne. MRSA 398 er således ikke et fødevaresikkerhedsproblem og er ikke et problem for raske mennesker.

MRSA 398 er i støvet i stalden

MRSA 398 er en MRSA-type, som især findes i grisestalde. Grisen bærer MRSA 398 på huden eller i trynen. I stalden vil MRSA 398 være i støvet, på alle overflader og i luften. 

Stalosan F er særdeles effektiv overfor MRSA, hvor det både er blevet undersøgt i laboratorium af Eurofins og i staldsystemer af LIFE, Københavns Universitet.

Konklusionen var her, at Stalosan F har en tydelig effekt mod MRSA i et tilnærmet staldmiljø, og specielt kontrollen af MRSA i luften er interessant, eftersom MRSA CC398 primært smitter mennesker via støvpartikler i luften i stalden.

MRSA labtest, Eurofins

MRSA Danbokstest, LIFE, Kbh.´s universitet

Pressemeddelelse: Nyt håb i kampen mod MRSA