Dysenteri i svinestalde

Undersøgelserne blev udført i to separate slagtesvinestalde. Den ene med Stalosan F behandling, den anden som kontrol. Derudover var behandling, fodring, indretning m.v. ens for de to stalde. Grisene var indkøbt fra nærliggende smågriseproducenter og blev leveret til slagteriet ved minimum 80 kg slagtet vægt. Besætningens hovedproblem var dysenteri, og registreringerne i forbindelse med undersøgelsen blev derfor: Behandlinger med medicin og dødeligheden med angivelse af årsag.

En økonomisk beregning viser, at merfortjenesten var på 1,67 engelske pund pr. slagtesvin ved anvendelse af Stalosan F. Heri er der kun regnet med medicin, Stalosan F og døde grise. Arbejdsløn til "udbringningen" af medicinen er ikke medtaget, modsat er fortjenesten ved færre foderdage på Stalosan F holdene ladt ude af betragtning.

Stalosan Dysenteri Svinestald

 Stalosan Dysenteri Behandlinger Svin