Dødelighed i farestalde

Der blev foretaget et 15 dages forsøg, hvor evt. fordele ved Stalosan F behandling i farestalde blev undersøgt. To huse blev valgt, som hver havde ca. 150 pattegrise. Alle forhold i de to huse var ens med undtagelse af Stalosan F behandlingen. 

Pattegrise Dødelighed

 
Evaluering af et forsøg udført i samarbejde med en stor dansk svineproducent (Poldanor) (engelsk) 

Evalueringen af ​​Stalosan i farestalde (engelsk)