Sygdomme

Vi bidrager med viden og faglig backup hos alle kunder, som vælger Stalosan F som problemløser i deres husdyrproduktion.

Med korrekt og vedvarende brug vil man som landmand altid få en positiv effekt, som overgår omkostningerne ved produktet.

Stalosan har over 50 års erfaringer og viden om sygdomsbekæmpelse i danske og internationale svinebesætninger

Her kan der læses om nogle af de vigtigste svinesygdomme, hvor Stalosan F har en høj effekt. Her vil vi fremhæve den markante effekt overfor forskellige typer af diarré hos smågrise, som er helt uafhængig af årsagen til diarréen.

 

Sygdomme Dyregruppe
Coccidiose Product Pig Hover
Clostitrium Product Pig Hover 
Coccidiose Product Pig Hover 
Diarré Product Pig Hover 
Dødelighed Product Pig Hover 
Dynsenteri Product Pig Hover 
E.Coli Product Pig Hover 
Lawsonia Product Pig Hover 
MRSA Product Pig Hover 
PRRS virus Product Pig Hover 
Rotavirus Product Pig Hover 
Salmonella Product Pig Hover 
Skuldersår Product Pig Hover 
Sodeksem Product Pig Hover