Stalosan F - udtørring

Betydningen af pulverhygiejnemidler evne til at binde vand i stalden er begrænset. 

Vandbinding er kraftigt overvurderet, når der skal vælges et pulverhygiejnemiddel til stalden. De mængder, som anbefales at bruge, typisk 50 g/m2, er alt for lidt til at kunne holde en staldbund konstant tør. Eftersom udtørring ikke slår sygdomsvoldere ihjel, er det en falsk tryghed, og blot en smule fugt fra urin, gødning m.m. kan få væksten af bakterier til at stige voldsomt igen og skabe infektion og sygdom.

Det er i stedet afgørende at vælge midler, som dræber skadelige mikroorganismer og forringer deres levevilkår via pH sænkning og ammoniakbinding. 

Stalosan F omdanner vand til fast stof i stedet for blot at suge det til sig.

Hvis der endelig ønskes vandbinding i stalden, har Stalosan F den specielle egenskab, at kunne omdanne vand til ammoniumsulfat, hvis der samtidigt er ammoniak til stede. Herved fjernes både vand og ammoniak, som omdannes til kvælstofholdigt gødning.

Nedenfor ses resultatet af et laboratorieforsøg, som viser vandbindingen af Stalosan F med ammoniak til højre og uden ammoniak til venstre. Der er anvendt samme mængde Stalosan F og vand i begge glas, men glasset til højre har fået tilført en mindre mængde ammoniak (ca. 1% opl.). Herved stiger Stalosan F's evne til at binde vand 2-4 gange. Den ekstra mængde bundfald er primært ammoniumsulfat, dannet udfra vand, ammoniak og Stalosan F.


Vandbindingsevne1