pH-værdien er en afgørende faktor

De fleste sygdomsfremkaldende bakterier dør under en pH-værdi på 4. Dette udnyttes af dyret, idet der udskilles et sekret på hud og i luftveje, som har en pH-værdi omkring 4,5. Dette sekret hæmmer bakterier og mindsker risikoen for infektioner ganske betragteligt.

Ammoniak, der ophobes i staldmiljøet, har en høj pH-værdi og kan dermed opløse såvel det beskyttende sekret, selve huden samt overfladen af luftvejene. Herved øges infektionsrisikoen.

Stalosan F neutraliserer ammoniak og skaber et mere “naturligt” staldmiljø med en lavere pH-værdi, som understøtter dyrs naturlige modstandskraft.

Stalosan F er neutral over for dyr og mennesker. Stalosan F kan derfor anvendes til alle former for husdyr uanset staldforhold.

Ph Illustration M Ny Stalosan Sæk