Ammoniaks skadelige virkninger på mennesker og dyr

Utallige studier og undersøgelser viser, at en høj pH-værdi, som følge af ammoniak, er skadeligt for produktionsdyr og giver:

  • Øget forekomst af sygdomme
  • Nedsat foderindtag
  • Nedsat foderudnyttelse
  • Nedsat tilvækst (og mælkeproduktion)


Ammoniak:

5 ppm     -  Den laveste mængde, man kan lugte
6 ppm     -  Øjne og åndedræt begynder at blive irriteret
11 ppm   -  Dyrs ydelse formindskes
25 ppm   -  Arbejdshygiejnisk grænseværdi for ophold i 8 timer
35 ppm   -  Den maksimale grænse for ophold i 10 min
40 ppm   -  Hovedpine, kvalme, og tab af appetit hos mennesker
50 ppm   -  Alvorlig reaktion i ydelse
              -  Forøget risiko for lungebetændelse
              -  Kraftig forringet helbred med livstruende reaktion
100 ppm  - Nys, spytafsondring og kraftig irritation af slimhinder. Livstruende tilstand


Stalosan F binder ammoniak
Resultatet af et laboratorieforsøg, som viser vandbindingen af Stalosan F med ammoniak til højre og uden ammoniak til venstre. Der er anvendt samme mængde Stalosan F og vand i begge glas, men glasset til højre har fået tilført en mindre mængde ammoniak (ca. 1% opl.). Herved stiger Stalosan Fs evne til at binde vand 2-4 gange.


Vandbindingsevne1