Stalosan Fs indvirkning på miljøet

Stalosan F er et miljøforbedrende middel i stalden, der ved korrekt brug ikke belaster miljøet, hverken under brugen blandt husdyr eller senere ved udbringning af dyrenes efterladenskaber på/i jorden.

Stalosan F forbedrer dyrenes miljø væsentligt ved at reducere meget skadelige stoffer som ammoniak og svovlbrinte. Især ammoniak er forbundet med øget risiko for sygdomme hos produktionsdyr.

Tilsættningsstoffers evne til at reducere ammoniak dampe i gylle 
Af Gösta Gustafsson - Division for bygning-, Energi-og Miljøteknologi 
Akut toksicitetsundersøgelse på fisk  
Test rapport fra Eurofins
Algehæmningstest 
Test rapport fra Eurofins 
Akut toksicitetsundersøgelse på Daphnia
Test rapport fra Eurofins