Stalosan F gårdforsøg

Der er lavet en række spændende gårdforsøg med Stalosan F inden for hver dyregruppe.

Videnskabelige studier og laboratorieundersøgelser har stor værdi for afdækningen af den desinficerende effekt af produkter som Stalosan F under kontrollerede forhold. Disse vil dog aldrig kunne stå alene, da der kan være meget langt fra de rene forhold i laboratoriet og til stalden, hvor gødning, staldinventar og dyr kan ødelægge effekten af selv meget kraftfulde midler.

Andre staldforsøg har været mere velplanlagte og kontrollerede. Nedenfor er anført en række af de mere kontrollerede gårdforsøg.

Product Pig Hover Product Cow Product Poultry Hover Product Horse Hover


 

Svin

Forekomst af Ascaris suum æg i dansk svineavl 
Royal Veterinary School February 1999
Lawsonia intracellularis og Stalosan F 
DVM Anna Ibsen
Salmonella gårdforsøg 2004 
Af Jacob Skodborg
Evalueringen af ​​Stalosan i farestalde 
QAF Meat Industries Pty Ltd  - by Rebecca Morrison 

Evaluering af et forsøg udført i samarbejde med en stor dansk svineproducent (Poldanor)

 


Kvæg

Yverbetændelser med smitstofferne E.coli og Strep
Brev vedr. Stallosanprojekt i økologisk løsdriftstald
Stalosan F forsøg på NötCenter Viken AB
Stalosan F til kalve med Rotavirus
Stalosan F testet mod mastitis
Strømaskine med Stalosandosering halverede celletallet

Fjerkræ

Gårdforsøg, der sammenligner effekten af Stalosan F mod sporerne af Aspergillus sp. med formaldehyd prills  

Rudolf H. van der Veen, Allied Nutrition


Hest

Gårdforsøg, der sammenligner effekten af Stalosan F mod sporerne af Aspergillus sp. med formaldehyd prills  

Rudolf H. van der Veen, Allied Nutrition