Stalosan® F

Fugleinfluenxa H9N9

Fugleinfluenzaen af typen H9N9 ses oftere og oftere og den bliver ved med at spredes.  På University of Minnesota har man udført et forskningsprojekt for at fastslå, om Stalosan F er effektiv over for denne specielle virus. Produktet er allerede testet for den højpatogene fugleinfluenzavirus H5N1 og undersøgelsen viste fantastiske resultater.

Forskningsarbejdet, som blev udført af University of Minnesota, er den anden undersøgelse, som har vist, at Stalosan F også er effektiv over for endnu en type fugleinfluenzavirus - H9N9.

Produktchefen for Stalosan, dyrlæge Ivan Gospodinov, forklarer:  “Set ud fra et biosikkerhedsmæssigt synspunkt så er Stalosan F det eneste produkt i denne kategori, som har en dokumenteret effekt på to forskellige fugleinfluenzavira - H5N1 og H9N9. Vi er, som producent af dette produkt, selvfølgelig meget stolte af at kunne offentliggøre forsøg nummer 2 og de fremragende resultater, som Stalosan F opnåede’’.

Forsøget, som blev foretaget sammen med University of Minnesota, blev udført i tre eksemplarer og med fire forskellige kontakttider – fra 5 minutter til 6 timer. Alle fire kontaktintervaller i forsøgets tre eksemplarer viste næsten samme effekt af Stalosan F over for de testede organismer.

Ivan Gospodinov fortsætter, “Resultaterne viste endnu en gang, at Stalosan F fastholder sin position i kategorien og hvorfor det ofte bliver imiteret – men aldrig kopieret”.

Stalosan F og den kemiske balance i stalden

Af Jan Storgaard, Biokemiker, Stormøllen

Stalosan F er kendt for sin høje koncentration af aktivstoffer (>95%), som giver optimal effekt og beskyttelse over for en lang række velkendte problemer og sygdomme i moderne svineproduktioner. Der er således gennemført en lang række studier i samarbejde med forskerteams, bl.a. fra Lunds og Københavns Universitet, hvor Stalosan har vist en højsignifikant effekt over for bl.a. E. coli, salmonella, stafylokokker og streptokokker. Der er efter 50 års undersøgelse endnu ikke fundet en mikroorganisme, som Stalosan F ikke kan kontrollere.

 

pH-værdiens indflydelse på sygdomme i stalden

Ammoniak (pH=13) øger pH-værdien i staldmiljøet, hvilket er skadeligt for dyr og kraftigt øger risikoen for infektioner og sygdomme. Der er lavet undersøgelser, som viser, at bl.a. luftvejsinfektioner, klovsygdomme, mave-/tarmsygdomme og hudsygdomme stiger markant ved højere pH-værdi og ammoniakniveau. Forklaringen på dette fænomen skal findes i dyrs måde at bekæmpe bakterier på. På overfladen af bl.a. hud produceres der konstant en beskyttende syrekappe (pH=4,5) med et højt indhold af forskellige fede syrer, som kraftigt hæmmer alle sygdomsfremkaldende bakterier, da disse ikke tåler syrer. På denne simple og effektive måde hæmmes skadelige bakterier og infektioner, og sygdomme undgås i vidt omfang, hvis syrekappen er intakt og velfungerende. Samtidigt fungerer syrekappen som smøremiddel for huden, som derved holdes smidig og modstandsdygtig.

De store mængder ammoniak i stalden øger pH-værdien og skaber et alkalisk miljø. Dette alkaliske miljø nedbryder syrekappen og neutraliserer de fede syrer. Samtidigt udtørres huden og slimhinder, som derved svækkes og krakelerer, og det giver bakterier let adgang med infektioner og sygdomsfremkaldelse til følge.

Disse afgørende relationer mellem pH-værdien i stalden og frekvensen af infektioner og sygdomme gør det absolut nødvendigt at vælge et desinfektionsmiddel i pulverform med en lav pH-værdi for at kompensere for den forhøjede pH-værdi i stalden og modvirke de skadelige eftervirkninger.

Stalosan (pH=3,5) har et meget højt indhold af specielle syremineraler, som sænker pH-værdien i grisens nærmiljø meget effektivt. Herved understøttes grisens eget immunforsvar betydeligt på både hud, i slimhinder/luftveje og i maven. 

Typiske pulvermidler har en pH-værdi på mellem 9 og 10 pga. det høje indhold af kridt. Kridt må frarådes til brug i stalden, da det bidrager til en pH-stigning sammen med ammoniak, og herved nedbrydes syrekappen, og hud samt slimhinder svækkes.

Ph Tabel

Se illustration om pH-værdi. Søg mere viden om dette emne på Vitfoss’ hjemmeside.

 

 

Stalosan Handyman – den nye smarte måde at sprede Stalosan

Stalosan Handyman er et praktisk værktøj for enkel, hurtig og økonomisk fordeling af Stalosan.

Handyman, som drives af en akku-boremaskine, spreder Stalosan let og hurtigt i boksene. Materialet bliver spredt ud til siden og ryger baglæns, og derfor giver det ingen problemer med støv. Den kan også bruges til spredning, mens dyrene – såsom kvæg, svin, får, heste og alle andre slags dyr - opholder sig i stalden.

 

 

Stalosan giver PEDv kamp til stregen

 

Virussygdommen PEDv, der især rammer pattegrise og nyfravænnede smågrise, ser nu ud til at få væsentlig mere modstand. Forskere på University of Minnesota har påvist, at Stalosan virker særdeles effektivt overfor PEDv.

PEDv har i en årrække været særdeles tabsgivende i bl.a. USA, Kina og Østeuropa. Selvom det nu er aftagende i USA, er status uændret i Kina og Østeuropa. For at undersøge mulighederne for at begrænse sygdommen internationalt besluttede Vitfoss tidligere i år at lade forskere undersøge, om Stalosan, der allerede er kendt for at være effektiv over for PRRS-virus samt Salmonella- og Lawsonia-bakterier, virker mod PEDv.

Resultater fra en række laboratorieforsøg på University of Minnesota viser, at Stalosan har en markant effekt over for PEDv.

Pedv Stalosan

”Det er yderst interessante resultater, forskerne er nået frem til. Det er således signifikant, at Stalosan virker særdeles godt, ja det er lige ved at fjerne al PEDv-virus i forsøgene. Ifølge forsøgene er effekten 99,9 %,” siger direktør Hans Aae, der har ansvaret for DLG-koncernens Forskning & Udvikling.

De klare meldinger fra forskerne i USA betyder, at Vitfoss nu gør klar til at markedsføre Stalosan og produktets effekt til at forebygge såvel som bekæmpe PEDv i de områder i verden, hvor sygdommen er et problem.

PEDv medfører mindre ædelyst, diarré og opkast.

”Svinebranchen har gjort meget for at begrænse risikoen for, at PEDv-smitten kommer til Danmark, og det er yderst tilfredsstillende. Men på visse markeder er det et stort problem, så derfor vil vi nu tage hul på at rulle nyheden og produktet ud til de områder, der er ramt. Også for at minimere sygdommens udbredelse,” fortæller Hans Aae.

Dyrlæge Pia Conradsen, Svinevet, giver klare skulderklap til de nye resultater.

”Ud over at det er nødvendigt at immunisere smittede besætninger, så er trin to at reducere smittetrykket, og her er Stalosan-resultaterne uhyre interessante, for vi har ikke hidtil haft effektive midler til det,” siger Pia Conradsen, der understreger, at det er vigtigt på smittede ejendomme at reducere smittetryk, ligesom det er vigtigt at begrænse risikoen for smittespredning under transport mellem besætninger.


Om Stalosan
Stalosan blev lanceret i 1965 og er et desinfektionsmiddel med dokumenteret effekt. Det er brugt i 50 år i over 50 lande. Stalosan produceres af Stormøllen, hvor DLG ejer 70 % af aktierne.
Vitfoss har rettighederne til at producere, markedsføre og sælge Stalosan i Danmark. På internationalt plan er det Vilofoss-gruppen, der ligesom Vitfoss er en del af DLG-koncernen.
Stalosan er et Biosecurity-produkt, der har stor betydning for at skabe en god økonomi på bedrifterne, herunder at forebygge og behandle mod PEDv.
Stalosan, der er desinficerende og binder ammonium og vand, virker mod bl.a. Salmonella, PRRS, Lawsonia og PEDv. Generelt ser vi, at Stalosan brugt i besætninger er med til at reducere dødeligheden, reducere medicinforbruget, øge den daglige tilvækst og forbedre foderudnyttelsen.
Styrkerne ved Stalosan er bl.a., at det kan bruges i besætninger, mens dyrene er der. Det virker i gennemsnit i syv dage, og der er ingen negative miljøpåvirkninger – ej heller på inventaret.
De faglige Stalosan-medarbejdere i Vitfoss er uddannet dyrlæger.


Yderligere oplysninger:
Hans Aae, direktør i DLG med ansvar for Forskning & Udvikling, mobil 20142454.

Bilag:


Effekt af Stalosan F på PEDv-virus.

Dosering

Tid efter

applikation

Virusniveau

Virusreduktion;
%

Kontrol

Stalosan F

A

5 min

4.83

<1

≥ 99.99

 

10 min

4.83

<1

≥ 99.99

 

60 min

4.50

<1

≥ 99.96

 

6 timer

4.50

<1

≥ 99.96

B

5 min

4.83

<1

≥ 99.99

 

10 min

4.50

<1

≥ 99.96

 

60 min

5.17

<1

≥ 99.99

 

6 timer

4.50

<1

≥ 99.96

Resultater fra University of Minnesota v/professor i virology, Sagar M. Goyal. August, 2015.